klik op de tekst van de werkvorm of het logo om deze te openen 
   werkvorm  toelichting
Voorwerp meenemen

Ervaringen die zintuiglijk rijk zijn of waar meer zintuigen bij betrokken zijn, zijn intenser en worden daardoor beter onthouden. Door auditieve informatie (horen), visuele informatie (zien) en kinetische informatie (voelen) samen aan te bieden, wordt het leren voor studenten gemakkelijker. 

Moodboard
(collage)

Met een moodboard kunnen studenten het doel van de les in beeld brengen. Het helpt bij het visualiseren van het doel, waardoor studenten beter zicht krijgt op de stappen die ze kunnen zetten om het doel ook echt te realiseren. Doordat studenten hier verschillende zintuigen bij gebruiken, wordt de ervaring intenser, waardoor ze het thema of onderwerp beter onthouden.  

Kleuren

Door studenten een tekening of kleurplaat te laten maken over de lesstof, onthouden ze dit beter. Tevens is kleuren een rustgevende bezigheid. Ervaringen die zintuiglijk rijk zijn of waar meer zintuigen bij betrokken zijn, zijn intenser en worden daardoor beter onthouden.

Plakker
Parade

Door studenten zelf iets te laten opschrijven/plakken en te bewegen (lopen), onthouden ze de lesstof beter. Ervaringen die zintuiglijk rijk zijn of waar meer zintuigen bij betrokken zijn, zijn intenser en worden daardoor beter onthouden. 

Theorie in praktijk brengen

Studenten leren om theorie om te zetten in de praktijk (contexteffect). Doordat zij zien wat de theorie in de praktijk betekent en anderen iets zien doen, onthouden studenten de inhoud makkelijker.
Muziek
Emoties helpen ons brein om te onthouden, de neurotransmitters die vrijkomen bij een emotionele gebeurtenis maken dat signalen sneller worden doorgegeven en meer impact hebben.
     
Heb je zelf een leuke (brein)werkvorm bedacht?
Laat het ons dan weten.We plaatsen jouw werkvorm met plezier op onze site.

Natuurlijk vermelden we als dank je naam bij de werkvorm. Het blanco format links kun je gebruiken om je werkvorm te beschrijven. Mail je werkvorm naar: 
Paul.Jacobs@han.nl  Bij voorbaat hartelijk dank!