Wat is breinleren en op welke principes is breinleren gebaseerd?

 

 

 

Definitie
Breinleren is een interactieve manier in het aanleren van nieuw gedrag, kennis en vaardigheden.
(Sousa, 2006)

Leren doen we met ons brein, een andere vorm is er eenvoudigweg niet.
Alles wat we leren gaat via ons brein. In dat opzicht is het woord ‘breinleren’ een pleonasme.
 
Waarom gebruiken we dan toch dat woord ‘breinleren’? Hersenonderzoek toont aan dat kennis
over het brein ons in staat stelt om effectiever gebruik te maken van ons brein.

Als we weten hoe onze hersenen werken kunnen we er beter gebruik van maken. Onze hersenen zijn
opgebouwd uit drie delen.
Dat zijn: het reptielenbrein, het limbischebrein en het menselijke (neocortex) brein.

Het reptielenbrein zorgt er voor dat we overleven. Daarin worden onze primitieve reflexen geactiveerd zoals eten, drinken,
slapen en voortplanten. Ons limbische brein vormt het emotionele centrum. Daarin zitten reflexen als zorgen, genegenheid, liefde, vreugde en boosheid. Het menselijke brein zorgt voor hogere cognitieve functies zoals taal, rekenen, inzicht, analyseren en creativiteit. De opbouw van ons brein bepaalt de volgorde van aandacht.

Bij breinleren maken we gebruik van de kennis over deze drie hersendelen. Een voorbeeld is veiligheid. Als een student zich onveilig voelt zal dit het leren nadelig beïnvloeden of belemmeren.  Als we honger hebben zijn we minder in staat om complexe taken uit te voeren. Blijdschap zorgt er voor dat herinneringen krachtiger worden (Sitskoorn 2007). Een compliment kan zorgen voor blijdschap en geluk en maakt dat we een gebeurtenis beter kunnen onthouden. In de Breintoolbox maken we gebruik van kennis over ons brein.  Deze kennis worden vaak aangeduid als breinprincipes.

De werkvormen uit de Breintoolbox zijn gebaseerd op deze breinprincipes.  
In onderstaande video zie je hoe onze brein werkt en wat je kunt doen om je brein te stimuleren.