Deze site is een initiatief van Chantal Jannink, Danielle Noordermeer en Paul Jacobs en heeft tot doel docenten in het MBO en HBO onderwijs te ondersteunen met praktische en laagdrempelige werkvormen gebaseerd op breinleerprincipes. Alle werkvormen op deze site mogen vrijelijk worden gebruikt met bronvermelding. 
   
Als het doel van het leren duidelijk is werken de hersenen efficiënter door te focussen op het resultaat. Realistische en praktische doelen maken het leerproces gerichter en daardoor effectief. Door focus wordt de aangeboden informatie optimaal verwerkt. Ook de emotionele waarde die het doel voor de student heeft, speelt hierbij een rol. Tip: Stel realistische, betekenis- en zinvolle doelen.

Creatie in plaats van consumptie. Als de student zijn eigen kennis creëert beklijft deze beter dan dat dezelfde informatie wordt aangeboden. Bij het zelf ontdekken en ervaren vindt er in het brein een ordening plaats en worden (nieuwe) relatie gelegd. Wat de student zelf bedacht heeft, onthoudt hij beter dan wat door een ander is ontwikkeld. Het is dan ook van belang werkvormen te gebruiken die inspireren om zelf iets te ondernemen, te creëren, te ontwikkelen. Tip: Zet de student actief aan de slag.
 
Door informatie te verbinden met emotie wordt er een krachtige en blijvende herinnering in de hersenen opgeslagen. Emotie maakt het opslaan en terughalen van informatie makkelijker
.
Door een emotionele prikkel blijft informatie beter hangen. Voor leerprocessen betekent dit dat het belangrijk is een veilige sfeer te creëren. Maar ook positieve stress en ‘zin in’ het leerdoel bevorderen het leren.
Tip: Maak het leren veilig, spannend en uitdagend.
 
Herhaling
is een goede werkvorm om kennis te onthouden of vaardigheden te oefenen. We leren door herhaling en herhalen om te leren. Herhaling versterkt verbindingen tussen zenuwuiteinden in de hersenen (synapsen) die voor duurzame geheugenpatronen (lange termijngeheugen) zorgen. Hiervoor is het belangrijk om het geleerde in diverse en gevarieerde contexten aan te bieden. Tip: Herhaal, herhaal en herhaal.
 
Als we voortbouwen op hetgeen we al weten, leren we effectiever. Nieuwe leersof wordt verbonden met reeds aanwezige kennis en ervaring. Door het 'vastknopen' van informatie aan reeds aanwezige kennis maakt dat nieuwe leerstof sneller wordt geleerd en beter blijft hangen. Het uitbreiden van bestaande verbindingen is voor het brein sneller en effectiever dan het aanmaken van nieuwe verbindingen.
Tip: Sluit aan bij voorkennis, activeer deze kennis en bouw daarop voort.

Door meerdere zintuigen aan te spreken bij het leren, kun je informatie makkelijker herinneren en wordt informatie op verschillende plekken in de hersenen opgeslagen. Het is effectief om in een leersetting hier bewust gebruik van te maken. Dit door kleuren, beelden of beweging te gebruiken. 
Tip: Activeer en stimuleer zoveel mogelijke zintuigen en laat bewegen.
    Wat is breinleren? Meer..        Breintooltips? Meer..       

 

De Breintoolbox gaat uit van zes breinprincipes die hieronder staan toegelicht.
De verschillende werkvormen zijn gebaseerd op deze zes basis principes.
Bij elke werkvorm staat het symbool weergegeven zodat direct duidelijk is op welk principe de werkvorm is gebaseerd.