klik op de tekst van de werkvorm of het logo om deze te openen 
   werkvorm  toelichting
Adem meditatie

Door bewust te ademen komt de hartcoherentie in balans. Hartcoherentie zorgt ervoor dat het hartritme van de student meer samenhangend wordt. Hierdoor gaan de hersenen sneller en meer accuraat werken.

Voorstelling maken

Door studenten bewust een onderwerp te laten kiezen, een voorstelling te laten maken en aandacht aan het onderwerp te geven leren studenten zich specifiek op een onderwerp te richten en kunnen zij het onderwerp beter onthouden.

Het goede voorbeeld

Hersenen worden geactiveerd als je anderen iets ziet doen. Door voorbeeldfuncties in te zetten, in de vorm van personen, verhalen of eigen ervaringen te delen, onthouden studenten de inhoud makkelijker. Studenten kunnen gaan spiegelen. 

Theorie in praktijk brengen

Studenten leren om theorie om te zetten in de praktijk (contexteffect). Doordat zij zien wat de theorie in de praktijk betekent en anderen iets zien doen, onthouden studenten de inhoud makkelijker.
Trots vergroten


Een onverwachte werkvorm/prikkel zorgt voor adrenaline en dus voor alertheid, waardoor studenten meer energie krijgen en de informatie beter beklijft.
Door trots te delen creëren studenten een plezierig gevoel. 

Kleuren

Door studenten een tekening of kleurplaat te laten maken over de lesstof, onthouden ze dit beter. Tevens is kleuren een rustgevende bezigheid. Ervaringen die zintuiglijk rijk zijn of waar meer zintuigen bij betrokken zijn, zijn intenser en worden daardoor beter onthouden.

Heb je zelf een leuke (brein)werkvorm bedacht?
Laat het ons dan weten.We plaatsen jouw werkvorm met plezier op onze site.

Natuurlijk vermelden we als dank je naam bij de werkvorm. Het blanco format links kun je gebruiken om je werkvorm te beschrijven. Mail je werkvorm naar: 
Paul.Jacobs@han.nl  Bij voorbaat hartelijk dank!