klik op de tekst van de werkvorm of het logo om deze te openen 
   werkvorm  toelichting
De zes denkhoeden
Het doel is om vanuit verschillende perspectieven of gezichtspunten naar een vraagstuk te kijken. Ieder mens heeft volgens Bono zes verschillende denkwijzen tot zijn beschikking.
Muziek
Emoties helpen ons brein om te onthouden, de neurotransmitters die vrijkomen bij een emotionele gebeurtenis maken dat signalen sneller worden doorgegeven en meer impact hebben.
Trots vergroten


Een onverwachte werkvorm/prikkel zorgt voor adrenaline en dus voor alertheid, waardoor studenten meer energie krijgen en de informatie beter beklijft.
Door trots te delen creëren studenten een plezierig gevoel. 

Complimenten geven
Complimenten zorgen voor een plezierig gevoel, waarmee alertheid wordt gecreëerd. Door het opwekken van adrenaline worden studenten alerter en krijgen studenten meer energie tijdens de le s.
Tekenen

Door een tekening te maken van hetgeen geleerd is ontstaat er duurzame kennis. Door studenten een tekening te laten maken over het onderwerp leren studenten door beelden kennis, ervaringen en gevoel op te slaan.

     
Heb je zelf een leuke (brein)werkvorm bedacht?
Laat het ons dan weten.We plaatsen jouw werkvorm met plezier op onze site.

Natuurlijk vermelden we als dank je naam bij de werkvorm. Het blanco format links kun je gebruiken om je werkvorm te beschrijven. Mail je werkvorm naar: 
Paul.Jacobs@han.nl  Bij voorbaat hartelijk dank!