Literatuur en gebruikte bronnen

Dinteren, van R. (2012), Brein in training, Uitgeverij Thema

Dirksen, G. (2011), Het brein achter leren, Ten Brink Uitgevers

Johnson, E. (2002), Contextual Teaching and Learning. California: Corwin Press, Thousend Oaks

Jolles, J. (2011), Ellis en het verbreinen. Maastricht: Neuropsych Publishers.

Pol, M. (2015) Nog slimmer. Snel en goed studeren in het hbo. Amsterdam: VU University Press

Römgens, T. (2011), Vuurwerk, beter onderwijs door breinkennis. Natuurlijk Leren BV

Sousa, D.A. (2006a). How the Brain Learns. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Swaab, D. (2010) Wij zijn ons brein. Schiedam: Scriptum

 
Webbronnen:
Boer, D. & Dirksen, G. (2009). Beter motiveren en lesgeven door breinkennis.  
http://www.moniquedeboer.nl/documenten/bclmot.pdf
(geraadpleegd op 23 april 2015)
 
http://www.academievoorlerenenontwikkelen.nl/brein-didactiek-helpen-met-breinkennis/#more-16982
(geraadpleegd op 11 maart 2015)
 
Emotioneelkrachttrainen. (2012). Emoties. http://www.emotioneelkrachttrainen.nl/index.php/nieuws/45-emoties
(Geraadpleegd op 3 februari 2015)
 
Onderwijsmaakjesamen. (2002-2015). 21st Century Skills; onderwijs in de 21ste eeuw. http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/21st-century-skills/
(Geraadpleegd op 3 februari 2015)
 
Dinteren, van R. (2010). Overzicht Breinleren: de werkvorm voorbij! Leren in organisaties. http://actieflereninorganisaties.nl/website%202%20nieuwe%20opzet/PDF%27s/lino%202010-1-2%20dinteren.pdf
(Geraadpleegd op 14 december 2014)
 
Jolles, J. (2010). Waarom jongeren steun, sturing en inspiratie nodig hebben tot ver na hun 20e jaar. VU Universiteit Amsterdam.  http://www.hersenenenleren.nl/pdf/100212JollesOpvoeding.pdf
(Geraadpleegd op 14 december 2014)
 
Jolles, J (2011). Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en educatie. Neuropsych Publishers, Amsterdam – Maastricht. http://neuropsych-publishers.nl/wp-content/uploads/EllisJollesVerkort.pdf
(Geraadpleegd op 28 november 2014)
 
Meijers, F. (2006). Fantaseren of innoveren? Fabels en feiten in onderwijsvernieuwingen. Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk. http://www.frans-meijers.nl/cmsuploads/1212243541_Fantaseren_of_innoveren.pdf
(Geraadpleegd op 11 november 2014)
Teunis, O. (2008) Breinkennis motiveert docenten én studenten. Onderwijsinnovatie. Nummer 4, December 2008, pagina 27 https://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_december_%202008.pdf 
(geraadpleegd op 11 maart 2015)