Paul Jacobs
Opleidingskundige met een bijzondere interesse voor leren met, van en door ICT

Paul   Hij zegt daarover:
"Leren door cocreatie en als verbindende factor bij innovatie, performance en veerkracht. Dit door slim gebruik te maken van passende en aantrekkelijke ICT middelen waardoor (in)formele leerprocessen optimaal worden geïnitieerd en -faciliteerd. Daarbij rekening houden met eigenheid, talent, meesterschap, leerculturen en –stijlen."
Paul.Jacobs@han.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Jannink
Pedagoog met een bijzondere interesse voor leren (en) communiceren
  Zij zegt daarover:
"Leren is niet meer zoals in de 20e eeuw, kennis overdragen, het gaat om veel meer dan dat. Leren in de 21e eeuw is aandacht hebben voor communicatie, samenwerken, oplossingsgericht denken etc. Dit vraagt om een creatieve en nieuwsgierige docent voor de klas."
“Leren doe je door vallen en opstaan,
waarom moet ik er dan altijd bij zitten?” – Loesje
j.m.jannink@saxion.nl
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Noordermeer
Docent verpleegkunde met een bijzondere interesse voor leren en gezondheid
  Zij zegt daarover:
"Leren kunnen studenten niet alleen. Iedere student is uniek en heeft het recht zo benaderd te worden. In de zorg spreken wij van hoofd, hart en handen en in het leren van kennis, kunde en vaardigheden. Docenten vormen de verbindende factor in het leerproces van studenten."
d.noordermeer@aventus.nl