Samenwerking tussen de HAN opleiding ‘Learning & Development in Organisations’ en de Nationale Politie:  
 
”Iedere dag ons werk beter doen, daar staan we voor bij de politie!” 

Afbeelding met tekst, persoon, buiten, auto

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ondertekening van de overeenkomst door Dianne Visser (Sectorhoofd OBT Politie) en William de Kaste (L&D HAN) 

LEUSDEN | redactie 

In september 2021 start een professionaliseringstraject voor IBT docenten, coördinatoren en teamchefs van de Nationale politie. Vanaf dat moment krijgen de eerste 24 IBT docenten van de politie een maatwerktraject voor de duur van één jaar. In dat jaar leren zij de uitdagingen vanuit de politiepraktijk en geweldsbeheersing te onderzoeken. Doel is dat de (leer)programma’s goed aansluiten bij het werk van de politiemensen op straat. Daarnaast leren ze om het management te adviseren als het gaat om verbetering van resultaten op het gebied van geweldsbeheersing en optimaliseren van organisatiecondities. Het programma levert bovendien een civiele erkenning van 60 studiepunten op wat een verdere HBO studie voor de deelnemers aantrekkelijk maakt. 

Precaire grens tussen wel of niet toepassen van geweld vraagt om gedegen opleiding 

Jan Hondorp en Douwe Jansen zijn beide vanuit de politie verantwoordelijk voor de professionalisering van de OBT/IBT docenten. De politie is een prachtige en professionele organisatie en staat voor een veilig Nederland. Zij beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven. “Dit geweldsmonopolie vraagt veel van de politiemedewerkers qua verantwoordelijkheden. Juist de precaire grens tussen het wel of niet toepassen van geweld vraagt een gedegen opleiding van de politiemensen op straat. Daarbij vraagt de samenleving om een hoge mate van zorgvuldigheid als het gaat om de inzet van geweld” aldus Jan Hondorp, HRD specialist van de Nationale politie.   

Douwe Jansen van de politie vult aan: “Na de basisopleiding op de politieacademie, zorgen OBT/IBT docenten in de praktijk dat politiemensen op straat goed getraind en opgeleid zijn en blijven. De maatschappij wordt complexer en dat vraagt steeds meer van onze politiemensen tijdens de taakuitvoering.  Onze IBT docenten trainen met regelmaat de politiemensen in het omgaan met geweld en geweldsmiddelen. Denk daarbij aan zelfverdediging, het boeien van een verdachte tot het inzetten van pepperspray, wapenstok of in uiterst geval het gebruik van het pistool. Jan Hondorp rond dit af: “Dit traject sluit aan bij onze lange termijn visie, waarbij we toewerken naar een sterke verbinding met de eenheid, maatwerk voor de politiemensen en een gedifferentieerd aanbod”.  

Keuze voor HAN Learning & Development in Organisations 

Jan Hondorp: “Aangezien wij als politie al veelvuldig samenwerken met het onderwijs, was de connectie met de opleiding ‘Learning & Development (L&D) in Organisations’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) snel gemaakt. Wij kennen de opleiding en waarderen de geleverde kwaliteit als het gaat om het professionaliseren van medewerkers in organisaties”.  

William de Kaste en Paul Jacobs zijn beiden als hoofddocent verbonden aan deze HAN L&D opleiding en betrokken bij deze samenwerking. “L&D houdt zich bezig met het leren en ontwikkelen van medewerkers in organisaties. Sinds 2001 zijn we een zelfstandige opleiding binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarbij is de combinatie van onze L&D beroepsrollen (adviseur, ontwerper/ontwikkelaar en begeleider) uniek binnen Nederland. Wij zijn de enige opleiding op HBO niveau met dit afgewogen en internationaal geijkte profiel” geeft William de Kaste aan.  

Paul Jacobs valt hem bij: “Als L&D opleiding hebben we ruime ervaring in het opleiden van professionals binnen de ‘geüniformeerde wereld’, zoals defensie, brandweer, marechaussee, ambulancezorg en politie. We kennen de cultuur, spreken de taal en begrijpen de uitdagingen waar deze professionals dagelijks voor staan. Daarbij sluit ons onderwijsprogramma naadloos aan bij de vraagstukken uit de beroepspraktijk, dat maakt ons een ideale partner in samen ontwikkelen, leren en presteren.  

Samenwerking en praktijkgericht leren staat centraal 

“Verandering lukt alleen als iedereen meedoet” zegt William de Kaste van de HAN. “We betrekken in het leertraject naast de IBT docenten dus ook de politiecoördinatoren en teamchefs, juist om de gewenste verandering en aanpak in de gehele lijn te borgen. De teamchefs en coördinatoren leren tijdens het werken het goede gesprek met de IBT docenten te voeren vanuit een ontwikkelingsgerichte manier van leidinggeven.” 

Jan Hondorp benoemt een belangrijke punt: “We nemen samen verantwoordelijkheid voor het proces en de resultaten van dit traject. Dit maakt dat de kwaliteit van de onderlinge samenwerking een belangrijke pijler is voor succes”. Douwe Jansen souffleert: “We zien het als een vorm van ‘teamteaching’ met een palet aan kwaliteiten die we vanuit de HAN en de politie tot onze beschikking hebben. Centraal staat daarbij onze politiepraktijk en dat sluit naadloos aan bij de beroepsgerichtheid van de HAN”. Paul Jacobs kan dit beamen: “William de Kaste en ik hebben beide een achtergrond in de geüniformeerde wereld en kunnen ook vanuit dit oogpunt maatwerk leveren”.  

Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst 

De overeenkomst werd ondertekend in bijzijn van de gehele projectgroep van vertegenwoordigers van de politie de en HAN, symboliseert de verbondenheid tussen beide organisaties en de intentie om tot een goed resultaat te komen. “Samen zorgen we ervoor dat Nederland net weer een stukje veiliger wordt”. 

Afbeelding met tekst, person, ouder

Automatisch gegenereerde beschrijving

Samenwerking HAN en Politie tijdens dit traject door middel van ‘teamteaching’